Το Μοντεσσοριανό Σπίτι Γλυφάδας

210 9885838
info@montessorianospitiglyfadas.gr
Η μοντεσσοριανή προσέγγιση         

Μαρία ΜοντεσσόριΙατρός, ανθρωπολόγος και παιδαγωγός, η Δρ. Μαρία Μοντεσσόρι (1870 - 1952) μελέτησε την ανάπτυξη των παιδιών για πάνω από πενήντα χρόνια. Παρατήρησε παιδιά από τη γέννησή τους έως και την ενηλικίωση, με επιστημονικό τρόπο, ανακαλύπτοντας και καταγράφοντας τις αρχές που διέπουν την ανάπτυξή τους. Ο προοδευτικός και επιστημονικός τρόπος με τον οποίο προσέγγισε την εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις διαχρονικές ανάγκες του παιδιού, οποιασδήποτε φυλής, εθνικότητας ή κοινωνικής τάξης. Δημιούργησε περιβάλλοντα εκπαίδευσης με αυτοδίδακτο υλικό, διαφορετικό για το κάθε αναπτυξιακό στάδιο του ανθρώπου. Η εκπαιδευτική προσέγγιση της Μοντεσσόρι, είναι πλέον ευρέως γνωστή και ανταποκρίνεται περισσότερο από ποτέ στη σύγχρονη πραγματικότητα επιβεβαιώνοντας επιστημονικές έρευνες στους τομείς της νευροεπιστήμης και της εκπαίδευσης.

Το Μοντεσσοριανό Σπίτι Γλυφάδας
Απρίλιος, 2020
︎
Πολλοί υποστηρίζουν, όπως κι εγώ, ότι η πιο σημαντική περίοδος στη ζωή του ανθρώπου δεν είναι η ηλικία των πανεπιστημιακών σπουδών, αλλά η 1η περίοδος, από τη γέννηση μέχρι τα 6 χρόνια. Γιατί τότε σχηματίζεται και διαμορφώνεται η νόηση, το μεγαλύτερο εφόδιο του ανθρώπου. 
MM,  Ο δεκτικός νους
︎