Εκδρομές

Στο Σπίτι των Παιδιών οργανώνουμε στοχευμένες, επιλεγμένες εξόδους. Σε αυτό το πρώτο στάδιο ανάπτυξης, είναι σημαντικό να φέρουμε εμείς τον έξω κόσμο μέσα στο προετοιμασμένο περιβάλλον της τάξης – ένα περιβάλλον όπου το παιδί νιώθει άνετο, σίγουρο και ασφαλές.

Έτσι, προσφέρουμε τον κόσμο στο παιδί με έναν συγκεκριμένο τρόπο που ξέρουμε ότι το παιδί θα μπορεί να τον δεχτεί και να τον κατανοήσει. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό, και πολλές φορές το παιδί δείχνει έντονο ενδιαφέρον για κάτι που εμείς δεν μπορούμε να φέρουμε στην τάξη. Συνεπώς, για να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον του παιδιού, ετοιμάζουμε μια συγκεκριμένη έξοδο, με μια μικρή ομάδα παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια  επισκέψεις στο ταχυδρομείο της γειτονιάς, σε μουσεία, εργαστήρια και ατελιέ καλλιτεχνών, στον Βοτανικό κήπο, και αλλού. Πρώτα η δασκάλα θα επισκεφτεί τον χώρο ώστε να οργανώσει ένα λεπτομερές πρόγραμμα για να ευχαριστηθούν τα παιδιά την επίσκεψη, χωρίς να κουραστούν. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όταν τα παιδιά εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για κάτι, και είναι καλά προετοιμασμένα πριν κάνουν την επίσκεψή τους, τότε ενθουσιάζονται με αυτά που βλέπουν, και η έξοδος πράγματι ενισχύει το αρχικό τους ενδιαφέρον. Τα παιδιά ποτέ δεν ξεχνούν τις «εκδρομές» τους!