Ένας χώρος όπου υπάρχει ο χρόνος

Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε.  Στο Σπίτι των Παιδιών δίνεται ο απαραίτητος χρόνος ώστε κάθε παιδί να μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό του, χωρίς διακοπές και άστοχες παρεμβάσεις από μικρούς και μεγάλους. Έτσι, το παιδί μπορεί να αφοσιωθεί στην εργασία του και να συγκεντρωθεί, χωρίς τον περιορισμό του χρόνου. Μπορεί να διαλέξει μια δραστηριότητα, να δουλέψει όση ώρα θέλει και μετά να την επιστρέψει στη θέση της στο ράφι. Έχει παρατηρηθεί πως όταν δίνουμε στα παιδιά το χρονικό περιθώριο να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, τότε νιώθουν ηρεμία και ικανοποίηση. Αυτή η βαθιά ικανοποίηση είναι που τροφοδοτεί τη χαρά και την αγάπη τους για περαιτέρω εξερεύνηση και μάθηση.