Η Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία

Η «Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία» είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία διοικείται από ένα πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. Εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός της Εταιρείας είναι η στήριξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα της Δρ. Μαρίας Μοντεσσόρι, όπως ορίζεται από το “Association Montessori Internationale” (AMI). Όραμά της είναι να γίνει ευρύτερα γνωστή η Μοντεσσοριανή προσέγγιση ως ένα βοήθημα ζωής για ένα καλύτερο αύριο.

Υπό την αιγίδα της «Εκπαιδευτικής Πρωτοβουλίας» λειτουργούν:

Το Μοντεσσοριανό εργαστήριο
Η μοναδική σχολή στην Ελλάδα, αναγνωρισμένη από το AMI, για την εκπαίδευση ενηλίκων στη Μοντεσσοριανή προσέγγιση (Κέντρο δια βίου μάθησης)

Το Μοντεσσοριανό σπίτι Γλυφάδας
Μοντεσσοριανή Βρεφική μονάδα (Η Φωλιά + Η Παιδική Κοινότητα) – Μοντεσσοριανό Προσχολικό Κέντρο και Νηπιαγωγείο (Το Σπίτι των Παιδιών) – Μοντεσσοριανό Απογευματινό Κέντρο απασχόλησης παιδιών.

Η Μοντεσσοριανή πρωτοβουλία
Τμήμα εθελοντών για την προώθηση της Μοντεσσοριανής προσέγγισης στην ευρύτερη κοινωνία.