Η γλώσσα – το κλειδί στην έκφραση και στον εγγραμματισμό

Το Σπίτι των Παιδιών είναι ένα γλωσσικά πλούσιο περιβάλλον. Η προφορική έκφραση είναι απαραίτητο εφόδιο για την επικοινωνία των σκέψεων, των συναισθημάτων και των αναγκών ενός παιδιού. Μόλις κατακτηθεί ο προφορικός λόγος, τότε το παιδί είναι έτοιμο να αναπτύξει περαιτέρω τις γλωσσικές του ικανότητες. Με αυτοπεποίθηση και χαρά προχωράει αυθόρμητα στις δραστηριότητες της γραφής και της ανάγνωσης.  

Στο Σπίτι των Παιδιών, προσφέρονται διαρκώς ευκαιρίες για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Οι εκπαιδευτικοί αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά αφηγούνται και διαβάζουν ιστορίες, απαγγέλουν ή και δημιουργούν ποιήματα, συνθέτουν και τραγουδούν. Tα παιδιά διασκεδάζουν με γρίφους, γλωσσοδέτες και παιχνίδια με ήχους και λέξεις. Οι εκπαιδευτικοί μας επικοινωνούν με σαφήνεια χρησιμοποιώντας ένα ευρύ και ακριβές λεξιλόγιο, με αποτέλεσμα τα παιδιά γρήγορα να αποκτούν και εκείνα πλούσιο λεξιλόγιο και ξεκάθαρη έκφραση. 

Η πρώτη επαφή του παιδιού σας με τα γράμματα της αλφαβήτου πραγματοποιείται με αισθητηριακό τρόπο. Αφού έχει ήδη εξασκηθεί η ακοή του και η άρθρωσή του στους ήχους των λέξεων μέσα από διάφορα παιχνίδια προφορικού λόγου, το παιδί εισάγεται στα σύμβολα των ήχων – τα ίδια τα γράμματα. Γράμματα από γυαλόχαρτο έχουν τοποθετηθεί σε μικρούς πίνακες. Το παιδί χρησημοποιώντας «τα δάχτυλα της γραφής», ψηλαφίζει το κάθε γράμμα, όπως ακριβώς θα το γράψει αργότερα, ενώ παράλληλα προφέρει τον ήχο του κάθε γράμματος. Αυτός ο συνδυασμός ερεθισμάτων – οπτικός, κινητικός, απτικός και ηχητικός – ανταποκρίνεται άμεσα στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες του παιδιού αυτής της ηλικίας. Γι’ αυτό τον λόγο τα παιδιά μας μαθαίνουν τα γράμματα με ευκολία και χαρά, και σύντομα ανακαλύπτουν πως μπορούν να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους στο χαρτί και να διαβάσουν οτιδήποτε τους κινεί την περιέργεια.  

Κάθε βήμα που πραγματοποιεί το παιδί σας συνοδεύεται από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο το προετοιμάζει για μια επόμενη κατάκτηση. Για παράδειγμα, προκειμένου να μπορέσει να γράψει ένα παιδί, βασική προϋπόθεση είναι η ενδυνάμωση του χεριού του και η εξάσκηση των δαχτύλων του ώστε να μπορέσει να κρατήσει το μολύβι και να εκτελέσει λεπτές ελεγχόμενες κινήσεις. Η προετοιμασία αυτή έχει ξεκινήσει από την πρώτη κιόλας μέρα του παιδιού σας στο Σπίτι των Παιδιών, μέσα από τις εργασίες της καθημερινής ζωής. Όταν το παιδί σας γυάλιζε έναν καθρέφτη ή έτριβε ένα τραπέζι, προετοίμαζε το χέρι του για να γράψει γράμματα!